Belgian Lost Places

under construction

Deze bijna complete kolenwasserij niet slopen!
Argumenten tegen de sloop van kolenwasserij 1 en 3 Voor een eventuele gedeeltelijke sloop moet de bescherming (gedeeltelijk) worden opgeheven of aangepast. Daar is een decretaal vastgelegde procedure voor, met onder meer een openbaar onderzoek en een advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed. Die is vooralsnog niet gevolgd. (De opheffing van de bescherming is een beslissing van de minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed. Op een eerder verzoek om drie delen te declasseren ging de minister in 2013 niet in.)   Door een gedeeltelijke sloop gaat het monumentale karakter van het geheel verloren, en ook de inzichtelijkheid in het massieve van het kolenwasproces, een essentieel onderdeel van het mijnwerk. Dat betekent een onherroepelijke verminking van de integriteit van het geheel en een aantasting van de kern ervan. De sloop van een (groot) deel van het gebouw kan een precedent scheppen voor de verdere aantasting van de site én voor de sloop van andere beschermde gebouwen in Vlaanderen. Een eventuele gedeeltelijke sloop was voor de erfgoedvereniging Europa Nostra de reden om de Beringse kolenwasserij op de tweejaarlijkse lijst te zetten van ‘meest bedreigd Europese historische sites’. Dat is een indicatie van het (Europese) belang van de site. (De shortlist telt zeven sites. De kandidaatstelling van Beringen is het werk van VVIA [Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie].)
Beringen 20200122-1.jpg
Beringen 20200122-10.jpg
Beringen 20200122-11.jpg
Beringen 20200122-12.jpg
Beringen 20200122-2.jpg
Beringen 20200122-3.jpg
Beringen 20200122-4.jpg
Beringen 20200122-5.jpg
Beringen 20200122-6.jpg
Beringen 20200122-7.jpg
Beringen 20200122-8.jpg
Beringen 20200122-9.jpg